Auber-Xây dựng và Thương mại

Auber-Xây dựng và Thương mại

Auber sử dụng sợi thép trong bê tông cho công trình từ năm 2014; chuyên thi công nhà kho, nhà xưởng, cùng với giải pháp bê tông sợi thép, bảo hành kết cấu không nứt.


Xem tiếp...

Thiết Kế

Sử dụng công cụ thiết kế hỗ trợ thiết kế sàn trên nền, đường

Với dữ liệu đầu vào của người dùng, công cụ thiết kế trực tuyến của Auber sẽ phản hồi kết quả nhanh nhất

Top