Sàn khu xuất nhập hàng, Đường

san-khu-xuat-nhap-hang-duong
Đường là loại kết cấu thi công nhanh, hiệu quả với phương án sàn bê tông trộn sợi thép (SFRC)

Ứng dụng hiệu quả

Đặc thù của khu xuất nhập kho, đường giao thông với tải trọng lớn của xe tải, lưu lượng lớn, tải rung động sàn bê tông sợi thép có khả năng hấp thụ toàn bộ tác dụng này. Khả năng chống nứt là ưu điểm so với các loại sàn bê tông cốt thép truyền thống.

Ưu điểm bê tông sợi thép

  • • Dễ dàng thi công, dễ dàng xử lý trên công trường
  • • Tiến độ nhanh hơn, không còn công tác thép thanh
  • • Giảm chi phí, giảm thời gian nhân công
  • • Kiểm soát nứt hiệu quả

Tài Liệu & Hướng Dẫn

Thiết Kế

Sử dụng công cụ thiết kế hỗ trợ thiết kế sàn trên nền, đường

Với dữ liệu đầu vào của người dùng, công cụ thiết kế trực tuyến của Auber sẽ phản hồi kết quả nhanh nhất

Top