38 Flower Market & Tea House (2016)

38-flower-market-tea-house-2016
Cửa hàng, dịch vụ hoa tươi: 38 Flower Market & Tea House

Địa điểm: Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Hạng mục: Sàn topping trang trí, không cắt khe

Chiều dày: 100mm

Hàm lượng sợi thép: 30 kg/m3

   

 

Thiết Kế

Sử dụng công cụ thiết kế hỗ trợ thiết kế sàn trên nền, đường

Với dữ liệu đầu vào của người dùng, công cụ thiết kế trực tuyến của Auber sẽ phản hồi kết quả nhanh nhất

Top