Nhà Trần Não Quận 2 - Móng bè (2016)

nha-tran-nao-quan-2-mong-be-2016
Móng bè bê tông sợi thép chịu tải toàn bộ công trình, dùng làm sàn trệt của căn hộ Với ưu điểm thi công nhanh, tiết kiệm chi phí là lựa chọn cho kết cấu móng bè dùng bê tông trộn sợi thép

Hạng mục: Móng bè bê tông sợi thép

Chiều dày: 300mm

Hàm lượng sợi thép : 40 kg/m3

  

Thiết Kế

Sử dụng công cụ thiết kế hỗ trợ thiết kế sàn trên nền, đường

Với dữ liệu đầu vào của người dùng, công cụ thiết kế trực tuyến của Auber sẽ phản hồi kết quả nhanh nhất

Top