Hướng dẫn/Guideline

Thiết kế AUBER / AUBER Design Tool *

(* Bản quyền công cụ này thuộc AUBER, không sử dụng toàn bộ hoặc một phần của công cụ khi AUBER chưa cho phép, người dùng lấy bất kỳ thông tin nào xin ghi rõ nguồn www.auber.com.vn, AUBER không chịu trách nhiệm về việc sử dụng kết quả áp dụng vào công trình thực tế khi chưa có xác nhận bằng văn bản của AUBER)

(* AUBER design tool is copyright. Reproduction of the whole or any part thereof must not be made without the express permission of Auber Ltd, the user note the source information at www.auber.com.vn, our knowledge no warranty is given or implied in regard to any particular design unless expressly provided in writing by a designated representative of AUBER)

 AUBER Design Tool là tiện ích trực tuyến thiết kế sàn bê tông trộn sợi thép  SFRC trên nền đất dựa trên các tài liệu và tiêu chuẩn:

 - PCA, Portland Cement Association -  tài liệu hướng dẫn thiết kế sàn trên nền của hiệp hội xi măng Mỹ

 - ACI 360 tài liệu hướng dẫn thiết kế sàn trên nền của hiệp hội bê tông Mỹ

 - ACI 544.4R-18: Guide for Design with Fiber-Reinforced Concrete

 - Fib Model Code for Concrete Structures 2010

 Với các tài liệu ở trên, sàn SFRC được thiết kế theo lý thuyết dẻo. AUBER Design Tool đã phát  triển thiết kế sàn SFRC theo lý thuyết dẻo và có kể đến nhiệt độ và co ngót

1- Dữ liệu đầu vào:

Người dùng điền vào các giá trị thông tin đầu vào:

- Parameters (thông số vật liệu bê tông, kích thước, chỉ số đất nền, vị trí sàn trong nhà hay ngoài trời, …)

- External loading (Tải ngoài tác dụng lên sàn SFRC)

Parameters

Type: Loại sàn SFRC trong nhà hay ngoài trời

Concrete Strength Class: Cấp chịu nén của bê tông, ví dụ: C20/25

Poisson's ratio: Hệ số Poisson

Residual flexural strength: Ứng suất uốn dư sau nứt của SFRC(1)

Crack flexural strength: Ứng suất uốn gây nứt(2)

Ultimate flexural strength: Ứng suất uốn cực hạn(3)

Modulus of elasticity Ec: Mô đun đàn hồi

Coefficient of thermal expansion: Hệ số nhiệt độ bê tông

Slab Thickness (h): Chiều dày sàn

Joint spacing (L) : Kích thước tấm, ảnh hưởng đến tác động của co ngót đến sàn, kích thước tấm L>30mm được xem là sàn không khe nối (jointless floors)

Subbase modulus (k): Hệ số nền của lớp dưới sàn SFRC, theo Westergaard, theo chỉ số thí nghiệm CBR (%)

Fiber Dosage: Hàm lượng sợi thép (4) (kg/m3)

Free shrinkage: Hệ số co ngót bê tông

Degree of restraint: Độ co ngót bê tông

Coefficient of Friction: Hệ số ma sát giữa sàn SFRC và lớp dưới sàn

External loading

Tải ngoài tác dụng lên sàn SFRC được phân loại:

Tải trọng tập trung đơn: tải bánh 1 xe, tải 1 chân kệ hàng

Tải trọng tập trung đồng thời (tổ hợp lên tới 4 tải): tải trục bánh xe, tải 4 chân kệ hàng, tải bánh xe fort-lift hoặc bất kỳ loại xe nào đi trên sàn SFRC

Tải trọng tập trung được xét tới tại mọi vị trí trên tấm: giữa, cạnh, góc tấm

Tải phân bố đều tại mọi vị trí trên sàn, mọi diện tích phân bố tải (phân bố toàn bộ sàn hay 1 phần)

2- Thiết kế

Thiết kế dựa trên toàn bộ tải do người dùng đưa vào, được tổ hợp để ra trường hợp nguy hiểm nhất. Tổ hợp tải trọng có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ hoặc/và co ngót. Các hệ số tải trọng, vật liệu đã được xét đến trong thiết kế.

Thiết kế kiểm tra cả hai trạng thái giới hạn:

- ULS, cracked state : trạng thái cực hạn. Moment, Lực cắt, Lực xuyên thủng

- SLS, uncracked state: trạng thái sử dụng, không nứt. Tính toán độ mở rộng vết nứt (crack width), độ võng dưới tác dụng của tải ngoài

3- Cơ sở dữ liệu

AUBER Design Tool sử dụng cơ sở dữ liệu do chúng tôi nghiên cứu:

- Chỉ định kỹ thuật cấp phối bê tông, biện pháp thi công của Auber cho ra các giá trị tối ưu nhất: Ứng suất uốn dư sau nứt của SFRC(1), Ứng suất uốn gây nứt(2), Ứng suất uốn cực hạn(3)

- Chỉ định kỹ thuật của sợi thép (Chiều dài, đường kính, hình dạng, cường độ sợi thép, …) của Auber sản xuất và phân phối được xét tới trong giá trị Hàm lượng sợi thép(4) (kg/m3)


Parameters

Location of slab
Concrete Strength Class MPa
Poisson's ratio (ν)
Residual flexural strength (fR,i) MPa
Crack flexural strength (fL) MPa
Ultimate flexural strength (fU) MPa
Modulus of elasticity (Ec) GPa
Coefficient of thermal expansion (α) 10-5/oC
Slab Thickness (h) m
Joint spacing (L) m
Subbase modulus (k) kN/m3
Fiber Dosage (ρ) kg/m3
Free shrinkage (εcs) mm/m
Degree of restraint (Ψ)
Coefficient of Friction (Φ)

External Loading

Uniform Load (q) kN/m2
uniform

Wheel Load (P) kN
Contact Radius (a) m
wheel

Results