Sản phẩm

Các đặc tính chịu tải đặc biệt của SFRC đảm bảo thay thế hiệu quả cốt thép thông thường. Sử dụng SFRC mang lại hiệu quả kinh tế

Sợi thép Auber

Ưu điểm của SFRC trong sàn nhà công nghiệp:

  • • Dễ dàng thi công, không cần công tác gia công thép thanh
  • • Tiến độ giảm, Giảm chi phí
  • • Kiểm soát nứt hiệu quả
  • • Chống va đập cao

Auber áp dụng hiệu quả và phù hợp tại Việt Nam​ các loại cấu kiện SFRC

Thiết Kế

Sử dụng công cụ thiết kế hỗ trợ thiết kế sàn trên nền, đường

Với dữ liệu đầu vào của người dùng, công cụ thiết kế trực tuyến của Auber sẽ phản hồi kết quả nhanh nhất

Top