Sàn Kho Lạnh - Bê tông sợi thép

san-kho-lanh-be-tong-soi-thep
Sàn kho lạnh dễ xuất hiện vết nứt do sự có ngót nội tại trong bê tông của sàn do sự chênh lệch nhiệt độ trong (–40ºC) và ngoài nhà kho. Sử dụng sợi thép trong bê tông sẽ có tác dụng làm giảm hiện tượng nứt.

Hiện tượng nứt bề mặt 

Sàn bê tông trong kho lạnh ở nhiệt độ lên đến - 40ºC. Hiện tượng đóng băng xảy ra cộng với chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài kho lạnh làm xuất hiện sự co ngót gây nứt bề mặt sàn.

Tùy thuộc vào việc lựa chọn cấp phối bê tông cùng với sợi thép trộn vào trong bê tông, vết nứt không xuất hiện trên bề mặt. Với yêu cầu cao của kho lạnh, Auber áp dụng bê tông sợi thép cho công trình như giải pháp kinh tế, hiệu quả cho hệ thống nhà kho lạnh tại Việt Nam.

Ưu điểm bê tông sợi thép

  • • Dễ dàng thi công, dễ dàng xử lý trên công trường
  • • Tiến độ nhanh hơn, không còn công tác thép thanh
  • • Giảm chi phí, giảm thời gian nhân công
  • • Kiểm soát nứt hiệu quả

    Cung cấp sợi thép Bundrex - Liên hệ 0933.093.943

    Cung cấp sợi thép Auber - Liên hệ 0933.093.943

Thiết Kế

Sử dụng công cụ thiết kế hỗ trợ thiết kế sàn trên nền, đường

Với dữ liệu đầu vào của người dùng, công cụ thiết kế trực tuyến của Auber sẽ phản hồi kết quả nhanh nhất

Top