Một số dự án thực hiện ở Việt Nam

Sợi thép Auber

Hiệu quả kinh tế từ giải pháp bê tông trộn sợi thép của Auber so với bê tông cốt thép truyền thống:

  • • Giá thành giảm 20% cho kết cấu đường, sàn trên nền
  • • Giá thành giảm 15% cho kết cấu sàn trên cọc
  • • Giá thành giảm 15% cho kết cấu sàn deck tổ hợp
Thiết Kế

Sử dụng công cụ thiết kế hỗ trợ thiết kế sàn trên nền, đường

Với dữ liệu đầu vào của người dùng, công cụ thiết kế trực tuyến của Auber sẽ phản hồi kết quả nhanh nhất

Top