Nhà máy hóa chất Hóa Sinh (2014)

nha-may-hoa-chat-hoa-sinh-2014
Nhà máy hóa chất Hóa Sinh

Vị trí: Long Sơn, Cần Đước, Long An

Hạng mục: Sàn nhà xưởng, Đường

Chiều dày: 200mm

Hàm lượng sợi thép: 25 kg/m3

 

Thiết Kế

Sử dụng công cụ thiết kế hỗ trợ thiết kế sàn trên nền, đường

Với dữ liệu đầu vào của người dùng, công cụ thiết kế trực tuyến của Auber sẽ phản hồi kết quả nhanh nhất

Top