Nhà máy PEPSICO (2018)

nha-may-pepsico-2018
Nhà máy PEPSICO 2018 Thầu chính: Tuấn Lê Thầu phụ: AUBER

Vị trí: Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Bình Dương

Hạng mục: Sàn trên nền nhà xưởng

Chiều dày: 30 ~ 150mm

Hàm lượng sợi thép: 35 kg/m3

 

Thiết Kế

Sử dụng công cụ thiết kế hỗ trợ thiết kế sàn trên nền, đường

Với dữ liệu đầu vào của người dùng, công cụ thiết kế trực tuyến của Auber sẽ phản hồi kết quả nhanh nhất

Top