Nhà máy thép Tây Nam - GĐ1 (2017)

nha-may-thep-tay-nam-gd1-2017
Nhà máy thép Tây Nam

Vị trí: Cần Đước, Long An

Hạng mục: Sàn trên nền nhà xưởng

Chiều dày: 250mm

Hàm lượng sợi thép: 25 kg/m3

 

Hạng mục: Đường nội bộ

Chiều dày: 200mm

Hàm lượng sợi thép: 20 kg/m3

    

 

Thiết Kế

Sử dụng công cụ thiết kế hỗ trợ thiết kế sàn trên nền, đường

Với dữ liệu đầu vào của người dùng, công cụ thiết kế trực tuyến của Auber sẽ phản hồi kết quả nhanh nhất

Top